[PANN] 161216 sách "Học lịch sử Hàn Quốc qua hình ảnh" của Jungkook

Cuốn sách giải thích những di tích và tàn tích quan trọng bằng hình ảnh. Mị nghĩ nó sẽ dễ hiểu hơn vì khoảng thời gian và bối cảnh đều được giải thích thông qua hình ảnh.

Sẽ dễ dàng hơn để trẻ nhỏ hiểu dòng chảy của lịch sử và những biến cố với sự giúp đỡ của hình vẽ đầy màu sắc.


ah ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cái này quá xá đáng yêu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ!!

KooKoo, em học tốt chứ ??
Mình nghĩ ẻm đang học tập chăm chỉ cả 뇌새김 nữa ㅋㅋㅋ (chương trình học tiếng Anh) 
Chỉ cần tưởng tượng ẻm ngồi đọc cuốn sách đó thôi đã thấy đáng yêu rồi, mị nghẹn nghào quá.

------------------------------
Phản hồi bài viết +106


1. [+2; -0] Chẳng phải cậu nhóc đã bảo trên V app của TaeTae (mình nghĩ vậy?) hay ở đâu đó, Jungkook bảo dạo này cậu ấy đang đọc sách.. chẳng phải cậu ấy đã bảo đó là sách Lịch sử Hàn Quốc sao? Mình đã đọc nó! mình không thể nghe rõ lắm vì giọng của các thành viên khác nhưng mình chẳng nhớ rõ nó là vid nào nữa 


Source: Pann
E-trans: Peachisoda
Vtrans & reup: JKVN

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image