[INSTIZ] 160117 Thần tượng trang điểm cho thành viên trong nhóm của mìnhDo ảo ảnh quang học đó ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Đó chính là mặc nê Jungkook và lịt đờ Rap Monster của BTS-----------------------------
Phản hồi bài viết +52

1. Trong một giây lầm lỡ, tui đã nhầm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Tui đã thật sự nghĩ rằng Tứn trang điểm cho Cúc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. Hoseok ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4. Ahhhh nhưng mà trông Jungkook ù pa rất là đẹp trai

5. Mấy thanh niên ở đằng trước ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ dễ thương quá đi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


Source : Instiz
E-trans : Peachisoda
Vtrans & reup : JKVN


Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image