[PANN] 160604 Đậu... ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜJeon Jungkook ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đây là lúc cậu ấy cảm thấy nghi ngờ bản thân được fans gọi là oppa, và cậu ấy nhìn họ như này
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ối giời ㅋㅋ

Jeon Jungkook thật cmn dễ thương mà ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

-----------------------------------
Phản hồi bài viết [+241 -2]


1. [+34 -0] Nhưng mà bây giờ em nó là oppa chính cống của tụi mình rồi nhé hurrayyy


2. [+15 -0] 


3. [+6 -0] Cái mẹt kiểu nghi ngờ lúc nào cũng đáng yêu quá trời quá đất ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


4. [+5 -0] Con tim của mị xin hãy ở yên bất cứ nơi đâu có Jeon ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


5. [+5 -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tui cũng vừa mới nhìn 1 lần đó


6. [+1 -0] Tất cả trai đẹp đều là oppa mà...


Etrans: peachisoda
Vtrans & re-up: JKVN
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CRE

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image