[Pann] 161027 Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi đã khiến mình cảm giác như đang phạm tội...
...ôi mẹ ơi... (che mắt)

--------------------------------
Phản hồi bài viết [+29; -0]


1. [+4; -0] Thực lòng, chẳng phải là phóng đại nếu nói hôm nay út của tụi mình quá sức đẹp... 
Hãy ghi nhớ Jeon Jungkook ở Mcountdown ngày 27/10... 


2. [+1; -0] wow... 161027 Jungkookie... 


3. [+1; -0] Thật là thần thánh... 161027 Jeon Jungkook... 


4. Nhưng quả thật là cái từ "thần thánh" quá hoàn hảo với Jungkook... 
Cậu ấy nhìn sexy nhưng thần thánh như một bức tượng điêu khắc vậy ㅠ 


5. wow.. cậu ấy thần thánh thiệt chớ...

Source: Pann
E-trans: Peachisoda
Vtrans & reup: JKVN

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image