[INSTIZ] Nghiêm túc đó, Jungkook không chỉ lớn lên thôi đâu. Cậu ấy đã tiến hoá luôn rồi

tháng 9 13, 2016
Đỉnh vật vã... Mình có cảm giác như một người mẹ có đứa con lớn lên trước cả khi mình biết điều đó...

---------------------
Phản hồi bài viết

1. *chu môi* 
↳ ...? chuyện gì vừa xảy ra vậy
↳ 
↳ *vỗ tay*
↳ Đặt đầu xuống sàn! Ngay bây giờ!
↳ Đó là Bang sâu thẳm. Chu~ gửi đến SiHyuk? Hơ, mị biết mà. 
Mị biết đằng ấy cảm thấy thế nào mà
(t/n: Bang sâu thẳm là một hôn sâu với BangPD)


2. Đỉnh quá
↳ Cậu ấy thuộc về mình đó
↳ Vào trại đi má
↳ 


3. Daebak ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bức hình đầu tiên là sau khi họ debut đó hả? 
↳ Yeah!
↳ Quá tuyệt vời....


4. Ha cậu ấy thật giống mình 
↳ Chúng ta đều cùng tuổi khi cậu ấy debut... Nếu mình trông thấy ai đó giống như Jungkook ở quanh đây mình sẽ bắt cóc và nuôi cậu ấy lớn lên như Jungkook vậy.
↳ Vào trại đi~ đó là một tội ác


5. Bé bi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Tanso đang khóc rơi cả mắt đây ㅠ
(T/N: Tanso là nickname được K-ARMYs dùng trên Instiz) 


Source: here 
EngTrans: here
Vtrans & reup: JKVN

You Might Also Like

0 nhận xét

Flickr Images