[INSTIZ] Nghiêm túc đó, Jungkook không chỉ lớn lên thôi đâu. Cậu ấy đã tiến hoá luôn rồi
Đỉnh vật vã... Mình có cảm giác như một người mẹ có đứa con lớn lên trước cả khi mình biết điều đó...

---------------------
Phản hồi bài viết

1. *chu môi* 
↳ ...? chuyện gì vừa xảy ra vậy
↳ 
↳ *vỗ tay*
↳ Đặt đầu xuống sàn! Ngay bây giờ!
↳ Đó là Bang sâu thẳm. Chu~ gửi đến SiHyuk? Hơ, mị biết mà. 
Mị biết đằng ấy cảm thấy thế nào mà
(t/n: Bang sâu thẳm là một hôn sâu với BangPD)


2. Đỉnh quá
↳ Cậu ấy thuộc về mình đó
↳ Vào trại đi má
↳ 


3. Daebak ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bức hình đầu tiên là sau khi họ debut đó hả? 
↳ Yeah!
↳ Quá tuyệt vời....


4. Ha cậu ấy thật giống mình 
↳ Chúng ta đều cùng tuổi khi cậu ấy debut... Nếu mình trông thấy ai đó giống như Jungkook ở quanh đây mình sẽ bắt cóc và nuôi cậu ấy lớn lên như Jungkook vậy.
↳ Vào trại đi~ đó là một tội ác


5. Bé bi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Tanso đang khóc rơi cả mắt đây ㅠ
(T/N: Tanso là nickname được K-ARMYs dùng trên Instiz) 


Source: here 
EngTrans: here
Vtrans & reup: JKVN

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image