[Instiz] 160624 Idol trông như thể mới sinh ra ngày hôm qua

tháng 9 14, 2016

Là BTS đó!

Jin

 Bây giờ

SUGA 

Bây giờ

J-hope

 Bây giờ

Rap Monster

 Bây giờ

Jimin
Bây giờ


Bây giờ


Jungkook

 Bây giờ
----------------------------
Phản hồi bài viết +175

1. Đáng yêu thấy moẹ....

2. Ah đáng yêu bất chết, mị phải làm gì đây

3. Daebak, trông họ vẫn y xì đúc

4. Ah...con tim ngộ...ah...bé bi... ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

5. Tất cả mọi người đều lớn lên rất tốt đẹp ㅜㅜ

6. Bất kể khi nào mình nhìn thấy Joon ㅠㅠㅠㅠㅠ cậu ấy quá đáng yêu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ ugh

7. Tại sao họ lại đáng yêu đến vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ큐ㅠㅠㅠㅠ

8. Bức hình này của Hoseok quá xá đáng yêu luôn ㅠㅠ

9. Bé bi thiếu niên đoàn ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

10. Con trai của tụi mình ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ nghiêm túc đó, ai cũng lớn lên quá là xinh xẻo luôn ㅠㅠㅠㅠㅠ

Source: Instiz
Engtrans: here
Vtrans & reup: JKVN

You Might Also Like

0 nhận xét

Flickr Images