[INSTIZ] 160204 Nam thần tượng hay bị giật mình

tháng 9 24, 2016

1. Bị hoảng bởi các nhóm nhạc nữ 2. Mad Clown (Mad-bị bối rối)

3. Cho đến cả tượng vàng

Đó là BTS Jungkook!

-----------------------------
Phản hồi bài viết [+10]

1. Cậu ấy cứ né ra không à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

2. Dễ thương thế ㅠㅠ

3. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋKkookㅠㅠㅠ cục cưng, em đâu có sợ mấy cái khác ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

4. Mắt của cậu ấy tròn sẵn rồi mà cứ đảo vòng vòng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. Ẻm là 1 bé bi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cưng quá đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. Yêu thế ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Trông bạn nhỏ này cứ như nhảy cẫng lên khi bị giật mình ấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. ㅋㅋㅋㅋㅋ đáng yêu như chú mèo con vậy đó

8. Quá là cưng đi....


Cre: Instiz | Engtrans: peachisoda
V-trans & Re-up: JKVN
TAKE OUT WITH FULL CREDITS

You Might Also Like

0 nhận xét

Flickr Images