Hướng dẫn vote cho BTS trên M Countdown

Pre-vote sẽ mở từ 12h trưa ngày thứ sáu tới 7h sáng thứ hai (theo giờ Việt Nam)

Chọn Đăng nhập - Login


Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Twitter, Kakao cho đơn giản hoặc đkí tài khoản Mnet bằng Email cũng rất đơn giản. Lập được nhiều tài khoản càng tốt vì cuối năm chúng ta sẽ vote cho BTS ở MAMA
-> Chấp nhận điều khoản và xác nhận ủy quyền cho Mnet

Bước 3: Tìm cover album WINGS hoặc tên bài 'Blood Sweat & Tears' của BTS và bình chọn
(Blood Sweat & Tears nằm ở chính giữa hàng thứ 3 nhé~)

Bước 4: Nhập mã xác nhận trong hình thu nhỏ để hoàn tất việc vote

Bảng xác nhận VOTE thành công sẽ hiện ra

Sau đó bạn có thể đăng xuất và đăng nhập tài khoản khác để vote tiếp
Mỗi acc sẽ vote được 1 lần/ 1 ngày

Related Articles

Rather be DEAD than COOL

banner image